Naturen

Mange af øerne i området er fredede. I Aasiaat-området er der fantastiske muligheder for at studere det unikke dyreliv. I sommerperioden fyldtes området med havterner, pukkelhvaler og vågehvaler omkring øerne, samt narhvaler om vinteren.

Havet omkring Aasiaat kan man med rette sige er hvalernes spisekammer. Der er masser af kril i farvandet og man ser derfor ofte store flokke komme op af vandet på samme tid i jagten på føde.