Konference

Med Hotel Sømandshjemmets gode faciliteter og forskellige forplejningstilbud, er du sikret et vellykket kursus, møde eller konference.

Vi tilbyder et nyrenoveret kursuslokale med plads til 30 personer. Tidssvarende IT-udstyr og adgang til trådløst internet. Herudover et mødelokale med plads op til 25 personer. Kursuslokalet koster 1050,- kr. pr. dag, og 550,- kr. for en halv dag.