Historie

Sømandshjemmene i Grønland har en lang historie bag sig. I midten af 1950’erne opstår et ønske fra Kirkeministeriet i Danmark og Den Grønlandske Kirkesag om at etablere fritidshjem i Grønland for danske og grønlandske håndværkere og søfolk. På baggrund af initiativet laves en landsindsamling i 1956 i Danmark, hvor størstedelen af de indsamlede midler, 180.000 kr., bliver foræret Indenlandsk Sømandsmission. Dette bliver startskuddet for Indenlandsk Sømandsmission til at gå i gang med forhandlinger med myndighederne om bevillinger til driften. Forhandlingerne går trægt og sættes flere gange i stå.

Men i 1965 bliver bevillingen forelagt Folketinget af Folketingsmand Hans Baagø, og herefter kommer de nødvendige bevillinger på finansloven og planlægningen kan for alvor gå i gang. I 1968 kan grundstenen lægges til sømandshjemmet i Sisimiut, og samme år får Indenlandsk Sømandsmission den gamle marinestation i Nuuk tilbudt for 1 kr., hvis den bruges til et sømandshjem. Nuuk havde i 1969 årligt besøg af 15.000 søfolk fra mange nationer, og tilbuddene i land til søfolk og fiskere var dengang meget begrænsede. Allerede i 1969 kunne sømandshjemmene i Sisimiut og Nuuk indvies med deltagelse af bl.a. statsminister Hilmar Baunsgaard, formanden for det grønlandske landsråd, Erling Høegh samt flere ministre og prominente personer.

I 1974 åbner sømandshjemmet i Aasiaat, efter at Grønlandsrådet og kommunalbestyrelsen pressede på for at få Sømandsmissionen til åbne endnu et sømandshjem i Kongelig Grønlandsk Handel’s gæstehjem. Samme år åbner også sømandshjemmet i Qaqortoq, og i 1975 åbner et sømandshjem i Qasigiannguit. Nogle år senere, i 1986, åbner det sjette sømandshjem - i Maniitsoq. 

I alle byer, hvor der bliver etableret sømandshjem, er det på baggrund af et stort lokalt ønske og med national opbakning. Statsminister Hilmar Baunsgaard sagde ved indvielsen af Nuuk sømandshjem: ”Grønlandsministeren og jeg har deltaget ved indvielsen af to sømandshjem på Grønland. Jeg vil gerne på regeringens vegne ønske held og lykke og takke Indenlandsk Sømandsmission, fordi den tager opgaverne på sig. Det socialt værdifulde, der ligger i arbejdet ud fra et sømandshjem, regner vi højt. Det medmenneskelige arbejde, der ligger i at skaffe hjem for fiskere og søfolk, anser vi for meget værdifuldt.”

Udviklingen i fiskeriet gennem årene og flytning af fiskeindustrierne har gjort driften af nogle af sømandshjemmene urentable. Derfor er sømandshjemmene lukket i Qasigiannguit (1988), Maniitsoq (2005) og Qaqortoq (2014).

Sømandshjemmene i dag

Sømandshjemmene i Nuuk, Aasiaat og Sisimiut er moderniseret og udvidet løbende. Kundegrundlaget er ændret, så kunderne i dag primært er kursister, forretningsrejsende, håndværkere og turister.

Der foregår stadig meget socialt og diakonalt arbejde ud fra sømandshjemmene, ligesom tilknytningen til havnen og havnemiljøet er bevaret. I Nuuk er der ansat en sømandsmissionær, som bruger det meste af sin tid på diakonalt arbejde på havnen og i byen. 

Flere bøger er skrevet om sømandshjemmenes og Indenlandsk Sømandsmissions historie. Køb dem hos Indenlandsk Sømandsmission på tlf. +45 33932543 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..