Afbestillingsregler

Afbestillingsbetingelser for enkeltreservationer og grupper på under 7 personer

 1. Ændring eller annullering af en reservation skal foretages senest 1 dag før ankomst, og skal altid være skriftlig.
 2. Ankommer gæsten senere end kl. 18.00, skal det meddeles ved reservationen, ellers kan reservationen blive annulleret kl. 18.00.
 3. Såfremt gæsten udebliver uden rettidig annullering, vil der blive faktureret for 1 overnatning.

Afbestillingsbetingelser for grupper på 7 personer og derover

 1. Et arrangement kan afbestilles op til 9 uger før startdato, uden at der kræves godtgørelse.
  Afbestilling skal være hotellet i hænde senest kl. 16 på dagen for sidste rettidige afbestilling. Ved afbestilling forstås: annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lign. væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.
  Afbestilling skal altid være skriftlig (E-mail, fax eller brev).
 2. Ved aflysning af et arrangement opkræves en godtgørelse, beregnet af den aftalte pris for værelser og forplejning således:
  Aflysning senere end 9 uger før startdato betales 25 % godtgørelse.
  Aflysning senere end 6 uger før startdato betales 50 % godtgørelse.
  Aflysning senere end 2 uger før startdato betales 75 % godtgørelse.
  Aflysning senere end 1 uge før startdato betales 100 % godtgørelse.
 3. Ved reduktion i antal deltagere betales en kompensation for værelser, således:
  Ved reduktion i antallet af deltagere senere end 2 uger før startdato betales 50 % godtgørelse.
  Ved reduktion i antallet af deltagere senere end 1 uge før startdato betales 100 % godtgørelse.
 4. For specielle ydelser kræves en godtgørelse på 100 %.
  Ved specielle ydelser forstås ydelser, der fra hotellets side er bestilt særskilt til et arrangement og som medfører meromkostninger for hotellet. Godtgørelsens størrelse reduceres forholdsmæssigt, såfremt det bestilte afsættes til anden side på normale vilkår.
 5. Ved forsinkelse eller aflysning af et arrangement, der sker som følge af trafikale årsager umiddelbart før startdato, er der mulighed for at genvurdere bestemmelserne i punkt 2.
 6. Senest 2 uger før startdato skal arrangøren/instruktøren fremsende tidsplan/program med angivelse af måltider og anden forplejning.
 7. Værelser: Senest 4 uger før startdato skal navneliste over overnattende deltagere fremsendes.
 8. Afvigelser fra disse afbestillingsbetingelser skal aftales skriftlig mellem hotellet og arrangøren.
 9. Betaling sker ved bestilling med mindre andet er aftalt.

Afbestillingsbetingelser for kurser, konferencer og andre større arrangementer

 1. Et arrangement kan afbestilles op til 9 uger før startdato, uden at der kræves godtgørelse.
  Afbestilling skal være hotellet i hænde senest kl. 16 på dagen for sidste rettidige afbestilling. Ved afbestilling forstås: annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lign. væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.
  Afbestilling skal altid være skriftlig (E-mail, fax eller brev).
 2. Ved aflysning af et arrangement opkræves en godtgørelse, beregnet af den aftalte pris for værelser og forplejning således:
  Aflysning senere end 9 uger før startdato betales 25 % godtgørelse.
  Aflysning senere end 6 uger før startdato betales 50 % godtgørelse.
  Aflysning senere end 2 uger før startdato betales 75 % godtgørelse.
  Aflysning senere end 1 uge før startdato betales 100 % godtgørelse.
 3. Ved reduktion i antal deltagere betales en kompensation for værelser, således:
  Ved reduktion i antallet af deltagere senere end 2 uger før startdato betales 50 % godtgørelse.
  Ved reduktion i antallet af deltagere senere end 1 uge før startdato betales 100 % godtgørelse.
 4. For specielle ydelser kræves en godtgørelse på 100 %.
  Ved specielle ydelser forstås ydelser, der fra hotellets side er bestilt særskilt til et arrangement og som medfører meromkostninger for hotellet.
 5. Ved forsinkelse eller aflysning af et arrangement, der sker som følge af trafikale årsager umiddelbart før startdato, er der mulighed for at genvurdere bestemmelserne i punkt 2.
 6. Senest 2 uger før startdato skal arrangøren/instruktøren fremsende tidsplan/program med angivelse af måltider og anden forplejning.
 7. Værelser: Senest 4 uger før startdato skal navneliste over overnattende deltagere fremsendes.
 8. Afvigelser fra disse afbestillingsbetingelser skal aftales skriftlig mellem hotellet og arrangøren.