Our cookie policy

Personal data policy for the website:

 

We take care of your data

On 25 May, a new law for the handling of personal data entered into force. Much is the same, but the requirements have been tightened for how companies handle your personal data. As registered with Indenlandsk Sømandsmission, you can feel sure that we take good care of your personal data. You can read more about how we handle your personal data and what rights you have here.

 

 

Handling of personal information

Here you can read about how we handle your personal data

 

We protect your personal integrity

For us, it is important that your personal data and your personal integrity are properly protected.

This information text applies to you who visit the Norwegian Maritime Mission's website and/or allow yourself to be registered in our database in connection with e.g. signing a subscription, registering for an event, giving a gift or registering for a voluntary service.

The purpose of this text is for you to be able to understand what we do with your personal data and what rights you have. We are obliged to inform about this according to Danish and European data protection legislation.

This general information text is not intended to replace other information texts or consents that you may give us. The content of this information may change over time. Therefore, read the information again every time you have considerations regarding the use of your personal data.

You can find separate information on how we process cookies here.

Who is responsible for my personal data?

When you are registered in Indenlandsk Sømandsmission's database, Indenlandsk Sømandsmission is the data controller for the personal data and processing carried out in connection with the contact between you and us.

Indenlandsk Sømandsmission has a data protection group that has a particular focus on the protection of personal data. The data protection group ensures that we process your personal data lawfully. You can contact the data protection group at mvv@somandsmissionen.dk.

 

Where does my personal data come from?

The primary source of personal data about you is yourself, i.e. information you give us in connection with your subscription or when you are asked in another context to give us information, such as name, date of birth, CPR number, address, e-mail address or telephone number.

In addition to the information you provide us yourself, we may also obtain personal information about you from the following sources:

·             Personal information about you arises from the contact between us and you. We can, for example, save emails, write down notes in connection with telephone conversations or otherwise document your communication with us.

·             We continuously obtain personal data from publicly available sources, such as private and public registers, e.g. dgs.dk.

If you do not provide the personal information we request, we may not be able to offer you the service or product you want or take other actions that you want. In certain cases, there may be an obligation to hand over personal data as a result of legal requirements. We will clearly indicate when it is mandatory to provide certain information in order for you to use or receive certain products or services.

 

With whom your personal data may be shared
Your personal data may be shared with the suppliers and business partners who assist us with the execution of your wishes, or who assist us with our IT operations, hosting, etc. This means that we can share your information with, for example, our service providers, our technical support, SKAT and our bank. These will always only receive the information that is necessary for their role.

Any passing on of your personal data takes place in accordance with the law, and we ensure that the personal data that is passed on is only processed for the purposes for which it was given.

We never disclose your personal data for commercial purposes without your express consent.

Purpose and legal basis for processing

Your information as registered at Indenlandsk Sømandsmission is processed for the following purposes and on the basis of the legal basis stated below. It is important to us that you are always aware of what we do with your personal data, and therefore the list is updated regularly when we introduce new treatments. You will be notified of these changes, e.g. via e-mail.

 

If you are registered with us, we use your Personal Information to:

·             make the functionalities of our website available to you;

·             send confirmations of registrations to you;

·             respond to any questions you may have and comply with your requests;

·             kunne håndtere administration af registreringsforholdet til dig;

·             kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

If you are a contributor to us, we use your personal data to:

·             kunne administrere dine indbetalinger;

·             kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;

·             kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse (HVIS vi har fået oplyst dit cpr.nr.);

·             kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at

·             kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;

·             udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;

·             optimere vores hjemmesides indretning.

 

Specifikt om vores behandling af dine oplysninger til markedsføringsformål

Som registreret hos os kan du give samtykke til, at vi sender målrettede meddelelser til dig. Du vil derefter modtage information og tilbud, fx magasiner, nyhedsbreve eller tilbud om at kunne deltage ved arrangementer. Disse informationer og meddelelser kan være generelle (sendes til alle kontakter) eller målrettede (sendes til dig på baggrund af registreringskategori). Vi gemmer også oplysninger om, hvilke meddelelser du har modtaget, og hvordan du har ageret. Disse oplysninger vil ikke blive sammenkørt med andre kilder eller registre eller videregivet til tredjemand, uden at dit samtykke er indhentet først.

I henhold til lovgivningen gælder der særlige regler for visse typer af automatiserede beslutninger, der har juridiske konsekvenser, eller som på tilsvarende vis har væsentlig betydning for dig. Sømandsmissionen vil ikke bruge dine oplysninger til sådanne beslutninger, uden at du har fået yderligere besked om det, og dit eventuelle samtykke er blevet indhentet.

 

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

Dine personoplysninger kan blive overført til vores leverandører og/eller IT-løsninger uden for EU/EØS. I så fald vil vi træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data, såsom anvendelse af specifikke standardkontraktklausuler, der er udviklet og godkendt af EU, og som sikrer, at overførslen og modtagerens behandling sker i overensstemmelse med gældende love og regler.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i den periode, der er tilladt i henhold til gældende lov. Ved behandling af personoplysninger, hvor der ikke findes nogen juridisk forpligtelse eller regel, der angiver en bestemt periode for opbevaring, må dine personoplysninger ikke gemmes længere end, hvad der er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Vi kan gemme oplysninger om dig, også efter at din aftale er ophørt, hvis det er nødvendigt for at fastslå eller forsvare retskrav eller gøre disse gældende. Vi kan også gemme dine oplysninger i en begrænset periode, efter at din aftale er ophørt, med det formål at få dig som abonnent eller giver hos os igen. Kun oplysninger, der er relevante for de førnævnte formål, vil blive gemt, efter at din aftale er ophørt, og kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de respektive formål.

 

Dine rettigheder

I henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning har du som registreret visse lovbestemte rettigheder.

·             Ret til indsigelse mod direkte markedsføring – du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig til direkte markedsføring.  Derefter må personoplysningerne ikke længere behandles til det pågældende formål.

·             Ret til adgang – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, hvilket betyder, at du har ret til at få bekræftet, om personoplysninger om dig bliver behandlet, og i så fald også få adgang til personoplysningerne og en vis yderligere information om behandlingen.

·             Ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning – du har ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling.

·             Ret til at tilbagekalde samtykke – hvis og i det omfang du har givet eksplicit samtykke til en bestemt behandling, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Ret til indsigelse mod afvejning af interesser – når behandling sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser (dvs. i henhold til artikel 6,1, litra f i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling.

·             Ret til indsigelse mod afvejning af interesser – når behandling sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser (dvs. i henhold til artikel 6,1, litra f i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling.

·             Ret til dataportabilitet – du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, så du kan overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

·             Ret til at klage til myndighederne – du har ret til at klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed (i Danmark, Datatilsynet), hvis behandling af dine personoplysninger ikke opfylder kravene i EU’s databeskyttelseslovgivning.

Contact

Hvis du ønsker at gøre dine lovbestemte rettigheder gældende, bedes du kontakte os personligt med billedlegitimation, da vi har pligt til kun at udlevere informationerne til den person informationerne vedrører.

Kontakt bedes rettet til:

Indenlandsk Sømandsmission
Havnepladsen 1
7100 Vejle
att. Persondataansvarlige Erik R. Hansen eller Miriam Vibjerg

Du kan altid kontakte os på mail eller telefon (mvv@somandsmissionen.dk Tlf.nr. 33932543), hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at kontakte de persondataansvarlige hos Indenlandsk Sømandsmission.